www.industrikonsultsyd.se

Vi bidrar till en säker och trygg arbetsplats

Arbetsmiljö

Med kvalificerade konsulttjänster vill vi bidra till en säker och trygg arbetsmiljö.

Vi kartlägger, utreder, beräknar, värderar, uppskattar, föreslår, genomför och verifierar

Via föreskrifter, EU-direktiv och harmoniserade standarder styrs och kontrolleras arbetsmiljön

Vi hjälper, avlastar och uppgraderar efter Ert behov och nuläge

Direkt stöd i projekt eller via supportavtal

 

/arbetsmiljo.jpg

Vi kartlägger om grundläggande minimikrav för hälsa och säkerhet är uppfyllda enligt olika myndigheters krav, t.ex. Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Handlingsplan med åtgärdsförslag presenteras och vi deltar i genomförandet och verifieringen av denna.