Arbetsmiljö

Med kvalificerade konsulttjänster vill vi bidra till en säker och trygg arbetsmiljö.

Vi kartlägger, utreder, beräknar, värderar, uppskattar, föreslår, genomför och verifierar

Via föreskrifter, EU-direktiv och harmoniserade standarder styrs och kontrolleras arbetsmiljön

Vi hjälper, avlastar och uppgraderar efter Ert behov och nuläge

Direkt stöd i projekt eller via supportavtal

 

/arbetsmiljo.jpg

Vi kartlägger om grundläggande minimikrav för hälsa och säkerhet är uppfyllda enligt olika myndigheters krav, t.ex. Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Handlingsplan med åtgärdsförslag presenteras och vi deltar i genomförandet och verifieringen av denna.

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/