www.industrikonsultsyd.se

Vi bidrar till en säker och trygg arbetsplats

Vi erbjuder tjänster inom:

Maskinsäkerhet

Riskhantering och Säkerhetsutveckling

CE-märkning

Arbetsmiljö

 

Vi genomför uppdrag i hela Sverige med syftet att bidra till en en säker och trygg arbetsmiljö

- Riskbedömning med riskreducering för enskild utrustning, sammansatta maskiner till industrilokaler, fastigheter m.m.

- Hjälp med CE-märkning enligt maskindirektivet, lågspänningsdirektivet m.m.

- Utbildning, information och workshops

- Support via avtal - arbetsmiljö, inköp av maskiner, CE-hantering, säkerhet, riskbedömningar

- Projektstöd och koordinering: säkerhet och riskhantering, CE-processen, arbetsmiljöprojekt

- Dokumentation: teknisk akt, mallar, checklistor, rutiner och instruktioner

- Förstudie eller utredning inför kommande investeringar

- Arbetsplatsanalys

- Övergripande kontroll och kartläggning av arbetsmiljö

- Rådgivning och externt bollplank vid tvistefrågor el. dyl.

 

Besök oss på facebook: www.facebook.com/industrikonsult

 

 

  

  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)