Vi erbjuder:

 

Förbättrad maskinsäkerhet - på äldre och befintliga maskiner och maskinlinjer            Tolkning och tillämpning av föreskrifter och regelverk vid om- och tillbyggnad        Riskbedömning med åtgärdsförslag                                                                      Revidering eller komplettering av säkerhetsanvisningar och instruktioner

 

CE-märkning av maskin och maskinlinje                                                                    Tolkning och tillämpning av maskindirektivet                                                      Framtagning av säkerhetsanvisningar och instruktioner 

 

Utredningar, förstudier och rapporter för anläggning och industri

 

Information och workshops inom maskinsäkerhet och CE-märkning 

 

Vi genomför uppdrag i Norden med syftet att bidra till en en säker, trygg och produktiv arbetsmiljö

 

 

 

 

 

  

  

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222