www.industrikonsultsyd.se

Vi bidrar till en säker och trygg arbetsplats

Vi erbjuder tjänster inom:

Maskinsäkerhet 

El-säkerhet

El-besiktning

Riskanalys - Riskbedömning - Riskreducering

CE-märkning enligt olika EU-direktiv

Projektledning

Arbetsmiljöutveckling

Utbildning

 

Vi genomför uppdrag i Norden med syftet att bidra till en en säker, trygg och produktiv arbetsmiljö

- Riskbedömning med riskreducering för enskild utrustning, sammansatta maskiner till industrilokaler, fastigheter m.m.

- Hjälp med CE-märkning enligt maskindirektivet, lågspänningsdirektivet m.m.

- Besiktning av el-installationer och el-anläggningar

- EL-säkerhet: kontroll med åtgärdsförslag

- Utbildning, information och workshops

- Support via avtal - arbetsmiljö, inköp av maskiner, CE-hantering, säkerhet, riskbedömningar

- Projektstöd och koordinering: säkerhet och riskhantering, CE-processen, arbetsmiljöprojekt

- Förstudie eller utredning inför kommande investeringar

- Arbetsplatsanalys

- Övergripande kontroll och kartläggning av arbetsmiljö

- Rådgivning och externt bollplank vid tvistefrågor el. dyl.