Vi erbjuder tjänster inom:

Maskinsäkerhet 

El-säkerhet

Riskbedömning 

CE-märkning enligt olika EU-direktiv

Projektledning

Arbetsmiljöutveckling

 

Vi genomför uppdrag i Norden med syftet att bidra till en en säker, trygg och produktiv arbetsmiljö

- Riskbedömning med riskreducering för enskild utrustning, sammansatta maskiner till industrilokaler, fastigheter m.m.

- Hjälp med CE-märkning enligt maskindirektivet, lågspänningsdirektivet m.m.

- EL-säkerhet: kontroll med åtgärdsförslag

- Information och workshops

- Support via avtal - arbetsmiljö, inköp av maskiner, CE-hantering, säkerhet, riskbedömningar

- Projektstöd och koordinering: säkerhet och riskhantering, CE-processen, arbetsmiljöprojekt

- Förstudie eller utredning inför kommande investeringar

- Arbetsplatsanalys

- Övergripande kontroll och kartläggning av arbetsmiljö

- Rådgivning och externt bollplank vid tvistefrågor el. dyl.

 

 

 

  

  

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/