Vi erbjuder:

 

Maskinsäkerhet - på rätt nivå. Såväl äldre som nya maskiner och maskinlinjer. 

 

Hu kommer vi vidare med förbättringsarbetet för maskinsäkerheten?

 

Hur tolkar man kraven i t.ex. AFS 2008:3, AFS 2006:4 eller 2014/35/EU ?

 

Kan CE-märkta maskiner sakna skyddsanordningar men ändå vara utsläppta på marknaden?

 

Vilka standarder är viktiga för vår maskinpark?       

 

Vad gäller vid ombyggnad av en maskinlinje som redan är CE-märkt?

 

Industrikonsult Syd hjälper er med att tolka och tillämpa gällande föreskrifter och regelverk.                                                                                

 

Vi tar fram säkerhetsanvisningar, bruksanvisningar enligt gällande föreskrifter och standarder.

 

Information och workshops inom maskinsäkerhet, el-säkerhet, maskindirektivet och CE-märkning.

 

Uppdragsgivare finns inom bl.a.

-verkstadsindustrin

-pappers- och massa

-livsmedel

 

Vi genomför riskbedömningar, utredningar och CE-märkning i främst Norden med syftet att bidra till en en säker, trygg och produktiv arbetsmiljö. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222