CE-märkning

CE-märkning får endast göras på de produkter, apparater och maskiner som mfattas av respektive EU-direktiv. Där är kraven tvingande. Det som inte omfattas av CE-märkning får inte heller CE-märkas.

Industrikonsult syd hjälper er med CE-märkning enligt relevant direktiv som t.ex. maskindirektivet, eller lågspänningsdirektivet.

Vi är gärna med från början för att koordinera och kontrollera maskinsäkerhet, dokumentation på ingående maskiner, apparater och utrustning via harmoniserade standarder och gällande regelverk.

                                /ce.jpg

Industrikonsult syd tar fram en CE-akt som innefattar t.ex. riskbedömning, procedur för överensstämmelse och en försäkran om överensstämmelse. Vi hjälper gärna till med  förslag och utformning av bruksanvisning / manualer, säkerhetsinstruktioner o.dyl.

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222