CE-märkning

Vi ger fullt stöd och hjälp vid CE-märkning enligt olika EU-direktiv som t.ex. maskindirektivet, lågspänningsdirektivet, medicintekniska direktivet m.m.

Exempel där en CE-märkning kan bli aktuell är:

Om- och tillbyggnad av befintlig, utrustning, maskin eller maskinlinje

Ny konstruktion som skall användas i företaget eller säljas ute på marknaden (kan innefatta maskin, el-apparat m.m.)

Vid egen import av varor, komponenter, maskiner, begagnade maskiner m.m. (under vissa omständigheter)

 

Hjälp med CE-märkning

  • Löpande
  • Projektsamordning, koordinering - CE-controller
  • Enligt supportavtal (kan också innefatta arbetsmiljöarbete m.m.)

Dokumentation

Procedur för överensstämmelse enligt aktuellt CE-direktiv förutsätter en relevant dokumentation

  • Inventera och bedöma befintlig dokumentation och arbetssätt vid CE-märkning. Utifrån detta revidera processen och CE-dokumentationen.
  • I CE-projekt utformas/anpassas dokumentation till aktuellt direktiv
Utbildning
  • Utbildning, information och workshops i maskindirektivet och CE-märkning
Riskhantering och Säkerhetsutveckling
Ett led i CE-processen
  • Riskbedömning enligt t.ex. maskindirektivets krav
  • Handlingsplan med åtgärdsförslag
  • Verifiering av utförd riskreducering

 

                                /ce.jpg

Besök oss på facebook:  www.facebook.com/industrikonsult

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/