CE-märkning

Stöd vid CE-märkning enligt olika EU-direktiv som t.ex. maskindirektivet, lågspänningsdirektivet, medicintekniska direktivet m.m.

Om- och tillbyggnad av befintlig maskin eller maskinlinje

Egen utvecklad maskin som skall användas i företaget eller säljas ute på marknaden 

 

Hjälp med CE-märkning

  • Löpande
  • Projektsamordning, koordinering - CE-controller
  • Enligt supportavtal (kan också innefatta arbetsmiljöarbete m.m.)

 

Dokumentation    

Procedur för överensstämmelse enligt aktuellt CE-direktiv förutsätter en relevant dokumentation
Inventera och bedöma befintlig dokumentation och arbetssätt vid CE-märkning. Utifrån detta revidera processen och CE-dokumentationen.

                                                                                                                                       

                                /ce.jpg

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/