Företaget

Industrikonsult Syd tillhandahåller fullt stöd inom maskinsäkerhet och CE-märkning såväl nationellt som i hela Norden. 

Vi ser till att produkter, arbetsutrustning, maskiner och sammansatta maskiner (maskinlinjer) blir riskbedömda och i tillämpbara fall CE-märkta.

Vi tar fram teknisk tillverkningsdokumentation i en CE-akt, utformar manual och säkerhetsinstruktioner. 

 

Vi är gärna din maskinsäkerhetskonsult och specialist inför:

-investeringar av ny utrustning, maskin eller maskinlinje

-om och tillbyggnad av befintliga maskiner och maskinlinjer 

-kontroll av status i anläggning avseende uppfyllande av gällande krav från t.ex. Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket m.m.

-utredningar och riskbedömningar efter olyckor, tillbud, incidenter eller krav från Arbetsmiljöverket

 

Vi jobbar med stöd av EU-direktiv via föreskrifter och harmoniserade standarder.

Mervärdet för våra kunder och samarbetspartners är att snabbt påbörja uppdrag och bidra till utformningen av en en säker och trygg arbetsmiljö både för ledning, anställda och miljön.

 

 

 

Frågor besvaras gärna per mail el. telefon som berör våra områden

Välkommen att höra av er!

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222