Företaget

Industrikonsult syd tillhandahåller kompetens i hela Norden inom maskinsäkerhet för äldre och nya maskiner och maskinlinjer

Vi ser till att produkter och maskinlinjer blir riskbedömda och vid behov CE-märkta

Vi tar fram komplett CE-akt, utformar manual och säkerhetsinstruktioner 

Vi är gärna din konsult och rådgivare vid om- och tillbyggnad av befintliga maskiner och maskinlinjer 

Vi jobbar med stöd av EU-direktiv via föreskrifter och harmoniserade standarder.

Kartläggning och mätning av elektromagnetiska fält enlligt AFS 2016:3

Mervärdet för våra kunder och samarbetspartners är att snabbt påbörja uppdrag och bidra till utformningen av en en säker och trygg arbetsmiljö både för ledning, anställda och miljön.

 

Samarbetspartners 

FöretagsHälsan i Karlskrona

Projektengagemang

Blue Partner

Movado- Maskin och Industriteknik

 

Frågor besvaras gärna per mail el. telefon som berör våra områden

Välkommen att höra av er!

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222