Riskbedömning

Vi genomför riskbedömning enligt gällande direktiv, föreskrifter och harmoniserade standarder

Vid riskbedömning av maskiner och arbetsutrustning tillämpas bl.a. EN ISO 12100 tillsammans med ISO/TR 14121-2.

Riskbedömning innebär förenklat följande process:

1  Fastställande av omfattning och gränser. Även vilket/vilka direktiv som berörs

2  Riskidentifiering enligt tillämpat direktiv och föreskrift (m.h.a. av harmoniserad standard)

3  Riskuppskattning

4  Riskvärdering

5  Rekommenderad åtgärd

6  Riskreducering genomförs (kan avvika från åtgärdsförslag)

7  Verifiering om utförd säkerhetslösning anses acceptabel med ev. kvarstående risker

 

Riskbeömning med åtgärdsplan ger ett underlag till en förbättrad arbetsmiljö på många sätt. 

En riskbedömning kan vara inriktad mot en specifik arbetsplats avseende ergonomi, tillträdesvägar, utrymmen, klämrisker, oväntad start av maskin, användning av lyfthjälpmedel m.m.

Riskbedömning kan t.ex. tillämpas på:

 • Vid konstruktion och tillverkning av maskiner - ingår i CE-märkning av en maskin
 • Vid om- och tillbyggnad av befintlig maskin och maskinlinje (kan innebära CE-märkning)
 • Efter tillbud, haverier, anmärkningar, anmälningar eller olyckor
 • För att fastställa status på befintlig nivå av maskiner och arbetsutrustning
 • Inför integrering av flera tillverkningssystem från olika leverantörer
 • Vid misstanke om befintliga brister i produktion, maskin- och anläggning    
 • Byggnader, fastigheter, kontor, skolor och sjukhus
 • Tillträdesvägar och utrymme för transporter, gångplan, trappor, vägar, arbetsplatsens utformning, entresolplan m.m.
 • Materialhantering  som t.ex. farligt gods, kemikalier, utsläpp, nyetablering
 • Interna och externa transporter som truck, lastbil vid entreprenad, leverans etc.
 • Arbetsplats och arbetsförhållanden

/anlagg.jpg

Kartläggning, bedömning och åtgärdsförslag enligt berörda föreskrifter och EU-direktiv.

En riskbedömning med åtgärdsförslag ger en trygg och säker start för bättre arbetsmiljö.

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222