Riskbedömning

Riskbedömning - åtgärdsförslag - riskreducering - verifiering

 • Vid konstruktion och tillverkning av maskiner
 • Säkerhetsutveckling i projekt
 • Inför om- och tillbyggnad av befintliga maskiner och maskinlinjer
 • Efter tillbud, haverier, anmärkningar, anmälningar eller olyckor
 • I förebyggande syfte
 • Vid integrering av flera tillverkningssystem från olika tillverkare
 • Vid misstanke om befintliga brister i maskin- och anläggning   
 • Processer, såväl interna som externa 
 • Byggnader / fastigheter / kontor i skola, sjukhus, trafik, flygplatser, industri
 • Tillträdesvägar internt och externt (t.ex. transporter, gångplan, trappor, vägar)
 • Utrymningsvägar/utrymningsplaner
 • Materialhantering  som t.ex. farligt gods, kemikalier, utsläpp, m.m.
 • Interna och externa transporter
 • Arbetsplats och arbetsförhållanden

/anlagg.jpg

Kartläggning, bedömning och föreslag enligt berörda föreskrifter och EU-direktiv.

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/