Riskbedömning

Vi genomför riskbedömning enligt gällande föreskrifter och harmoniserade standarder

Vid riskbedömning av maskiner och arbetsutrustning tillämpas SS-EN ISO 12100 tillsammans med ISO/TR 14121-2

Riskbedömning innebär förenklat följande process:

1  Fastställande av objektets omfattning och gränser. Även vilket/vilka direktiv som berörs

2  Riskidentifiering enligt tillämpat direktiv och föreskrift (m.h.a. av harmoniserad standard)

3  Riskuppskattning

4  Riskvärdering

5  Ev. förslag till riskreducering

6  Riskreducering genomförs (kan avvika från åtgärdsförslag)

7  Verifiering om utförd säkerhetslösning anses acceptabel med ev. kvarstående risker

 

Riskbeömning med handlingsplan för riskreducering tillämpas på t.ex.

 • Vid konstruktion och tillverkning av maskiner - ingår i CE-märkning av en maskin
 • Säkerhetsutveckling i projekt
 • Vid om- och tillbyggnad av befintlig maskin och maskinlinje (kan innebära CE-märkning)
 • Efter tillbud, haverier, anmärkningar, anmälningar eller olyckor
 • I förebyggande syfte
 • Vid integrering av flera tillverkningssystem från olika tillverkare
 • Vid misstanke om befintliga brister i maskin- och anläggning   
 • Processer, såväl interna som externa 
 • Byggnader, fastigheter, kontor, skolor och sjukhus
 • Tillträdesvägar internt och externt (t.ex. transporter, gångplan, trappor, vägar)
 • Materialhantering  som t.ex. farligt gods, kemikalier, utsläpp, m.m.
 • Interna och externa transporter
 • Arbetsplats och arbetsförhållanden

/anlagg.jpg

Kartläggning, bedömning och åtgärdsförslag enligt berörda föreskrifter och EU-direktiv.

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222