Maskindirektivet

Maskindirektivet 2006/42/EG gäller t.ex. vid konstruktion och tillverkning av maskiner eller sammansatta maskiner. 

Vid ombyggnad av befintliga maskiner och maskinlinjer är det också aktuellt att tillämpa direktivet.

2006/42/EG gäller också för lyftredskap, säkerhetskomponenter, kedjor, kättingar, linor och vävband.

Via harmoniserade standarder tolkas och specificeras de krav som ställs i maskindirektivet.

Dessa standarder / normer finns t.ex. för skyddsavstånd, robotcell, bruksanvisning /manualer, tillträdesvägar, brandrisk, vibrationer, elsäkerhet, pneumatik, hydraulik, krossning, oväntad start, integrerade tillverkningssystem, nödstopp, ergonomi, farliga ämnen, strålning, emc-krav m.m.

Följer man en standard fullt ut så är man oftast säker när det gäller motsvarande krav i maskindirektivet.

Industrikonsult syd erbjuder hjälp med tolkning av maskindirektivet och praktisk tillämpning via harmoniserade standarder. 

/arbetsmiljo.jpg

Vi kartlägger och uppgraderar maskinpark eller produkter till maskindirektivets krav

Efter t.ex. besök och krav från Arbetsmiljöverket ser vi till att din anläggning uppfyller maskindirektivets krav. 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222