www.industrikonsultsyd.se

Vi bidrar till en säker och trygg arbetsplats

Utredningar

Industrikonsult syd genomför förstudier och utredningar inom följande:

  • arbetsplats och arbetssätt
  • riskhantering inom företag
  • säkerhetsrelaterade frågor
  • maskinsäkerhet
  • inför större investeringar
  • inför kommande CE-märkning
  • teknikförbättring, kvalitetsutveckling & produktionsutveckling
  • incidenter, olyckor, haverier, anmälan, konflikter, tillbud o.dyl.

/tryckkarl.jpg

Efter förstudie kan beslut lättare tas avseende investeringar och förbättringar av arbetsmiljö m.m.

Vi gör utredningar i form av bl.a mätningar, analyser, beräkningar, bedömning och åtgärdsförslag.

Områden: Industri, skola, sjukhus, boeenden, trafik, flygplatser