Utredningar

Industrikonsult syd genomför förstudier och utredningar som kan avse:

  • arbetsplatsens utformning
  • utförd eller planerad riskhantering 
  • säkerhetsrelaterade frågor, allmänt till riktade insatser
  • befintlig maskinsäkerhet
  • frågor kring utförd CE-märkning eller krav inför upphandling etc.
  • riskinventering av produktion eller övergripande kontroller
  • incidenter, olyckor, haverier, anmälan, konflikter, tillbud o.dyl.

/tryckkarl.jpg

En förstudie underlättar alltid att ta rätt beslut avseende investeringar och utveckling av verksamheten. Vi ger er en rapport på nuläget och förslår effektiva åtgärder.

 

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222