Utredningar

Industrikonsult syd genomför förstudier och utredningar som kan avse:

  • arbetsplatsens utformning
  • riskhantering 
  • säkerhetsrelaterade frågor
  • maskinsäkerhet
  • investeringsbehov
  • inför kommande CE-märkning
  • riskinventering av produktion eller övergripande kontroll
  • incidenter, olyckor, haverier, anmälan, konflikter, tillbud o.dyl.

/tryckkarl.jpg

En förstudie underlättar alltid att ta rätt beslut avseende investeringar och utveckling av verksamheten.

 

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/