Utredningar

Industrikonsult syd genomför genomför utredningar inom t.ex:

  • inför till- eller ombyggnad av befintlig CE-märkt maskinlinje
  • förstudier- övergripande kartläggning av riskkällor i verksamheten 
  • kartläggning och dokumentering av status på maskinsäkerhet för äldre och nyare maskiner
  • inför upphandling av maskiner och maskinutrustning
  • kontroll innan och efter leverans av enskild eller sammansatt maskin
  • riskinventering av produktion eller övergripande kontroller på produktionsavsnitt
  • hjälp vid incidenter, olyckor och tillbud  

/tryckkarl.jpg

Prioriteringslista efter övergripande riskinventering.

Presentation till ledningsgruppen på åtgärdsförslag för att uppfylla minmikraven för arbetsutrustning och maskiner.

En rapport på maskinparkens status och vad som behöver göras för att uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222