Utredningar

Industrikonsult syd genomför förstudier och utredningar inom följande:

  • arbetsplats och arbetssätt
  • riskhantering inom företag
  • säkerhetsrelaterade frågor
  • maskinsäkerhet
  • inför större investeringar
  • inför kommande CE-märkning
  • teknikförbättring, kvalitetsutveckling & produktionsutveckling
  • incidenter, olyckor, haverier, anmälan, konflikter, tillbud o.dyl.

/tryckkarl.jpg

Efter förstudie kan beslut lättare tas avseende investeringar och förbättringar av arbetsmiljö m.m.

Vi gör utredningar i form av bl.a mätningar, analyser, beräkningar, bedömning och åtgärdsförslag.

Områden: Industri, skola, sjukhus, boeenden, trafik, flygplatser

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/