www.industrikonsultsyd.se

Vi bidrar till en säker och trygg arbetsplats

Maskinsäkerhet

Vi genomför:

- Kartläggning och inventering av befintlig maskin eller maskinpark gentemot aktuella föreskrifter och direktiv

- Vi genomför allt från förstudie, utredning till komplett riskbedömning av enskilda maskiner till komplett produktionsanläggning

- Riktade riskanalyser i t.ex. säkra stopp, nödstopp, el-säkerhet etc.

- Avtal för regelbunden support och avlastning inom bl.a maskinsäkerhet.

- Utbildning, information, workshops i maskinsäkerhet och maskindirektivet

- Tolkning av harmoniserade standarder

- Medverkan efter tillbud eller olyckor

- Mätning och bedömning av buller

 

/maskiner.jpg

Även äldre maskiner måste leva upp till en bra maskinsäkerhet