Maskinsäkerhet

För både äldre och nya maskiner och maskinlinjer är det viktigt att dessa inte utgör någon risk för användaren eller omgivningen.

Vid ombyggnad av en maskin eller maskinlinje gäller det också att följa rätt föreskrift.

Omfattas maskinen eller maskinlinjen av maskindirektivet så kan det i förekommande fall innebära en CE-process att följa. Oavsett är det viktigt att dokumentera med riskanalys, riskuppskattning, riskvärdering, åtgärder för riskreducering, kontroll av åtgärder och ev. notering av kvarstående risker. 

För användare t.ex. av äldre arbetsutrustning / maskiner genomförs riskanalys m.m. enligt direktivet för användning av arbetsutrustning 2009/104/EC som i svensk föreskrift heter AFS 2006:4.

 

Industrikonsult syd genomför:

- Övergripande riskinventering av verkstäder och anläggningar

- Maskinsäkerhetskontroll med åtgärdsförslag från enskilda maskiner till större maskinlinjer

- Riktade riskanalyser/kontroller av t.ex. säkra stopp, nödstopp, el-säkerhet, startvillkor etc.

- Avtal för regelbunden support och avlastning inom bl.a maskinsäkerhet.

- Utbildning, information, workshops i maskinsäkerhet och maskindirektivet

- Medverkan efter tillbud eller olyckor

 

/maskiner.jpg

Även äldre maskiner måste leva upp till en bra maskinsäkerhet. Industrikonsult syd är certifierad specialist inom maskinsäkerhet.

 

 

 

 

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222