Maskinsäkerhet

Vi genomför:

- Riskinventering av verkstäder och anläggningar gentemot aktuella föreskrifter och direktiv

- Riskbedömning med åtgärdsförslag från enskilda maskiner till större  maskinlinjer

- Riktade riskanalyser i t.ex. säkra stopp, nödstopp, el-säkerhet etc.

- Avtal för regelbunden support och avlastning inom bl.a maskinsäkerhet.

- Utbildning, information, workshops i maskinsäkerhet och maskindirektivet

- Medverkan efter tillbud eller olyckor

 

/maskiner.jpg

Även äldre maskiner måste leva upp till en bra maskinsäkerhet

 

 

 

 

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222

 

  

Läs om Industrikonsult syd på Nordiska Projekt:         

 http://nordiskaprojektindustri.se/lyckad-satsning-pa-textilmassa-ger-mersmak-hos-sodra-cell/