Maskinsäkerhet

För såväl äldre som nya maskiner och sammansatta maskiner gäller specifika krav att följa från Arbetsmiljöverket.

AFS 2008:3 respektive AFS 2006:4 är nationella krav från EU-direktiven 2006/42/EG respektive 2009/104/EG. 

Vid ombyggnad av en maskin eller maskinlinje, gammal som ny gäller det att följa rätt föreskrift.

I direktiven och föreskrifterna anges skall-kraven, oftast utan teknisk beskrivning.

I tekniska standarder stå hur skall-kraven kan genomföras så att respektive krav i föreskriften uppfylls.

Att hitta rätt i djungeln av harmoniserade standarder är ett digert jobb för den oinvigde.

Som maskinsäkerhetsspecialist hjälper Industrikonsult Syd er med att tillämpa rätt standard, föreskrift och direktiv följs.

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU liksom andra direktiv är också med i maskiner och utrustningar. Inom elsäkerhet tillämpas också standarder för att med säkerhet kunna uppfylla gällande lagstiftning.

Vi hjälper er med tolkning och CE-märkning enligt rätt EU-direktiv och rätt teknisk standard.

I CE-processen följs och dokumenterar vi enligt de krav som respektive direktiv och föreskrift kräver.

 

Industrikonsult Syd genomför:

- Övergripande riskinventering av verkstäder och anläggningar

- Ledning av säkerhetsförbättringar för arbetsutrustning, maskiner och el-utrustning

- Kontroll av maskinsäkerhet med åtgärdsförslag inklusive uppföljning och genomförande

- Prioritering av insatser för säkra maskiner och arbetsutrustning inom industriell produktion

- Ramavtal för support (t.ex. varje vecka) inom maskinsäkerhet

- Snabb hjälp och åtgärdsplan med genomförande efter incidenter, tillbud, anmärkningar eller olyckor

/maskiner.jpg

Oavsett ålder skall maskiner och arbetsutrustning som används uppfylla gällande hälso- och säkerhetskrav.  Industrikonsult Syd är certifierad specialist inom maskinsäkerhet. 

 

 

 

 

 

  

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Medlem i Maskinsäkerhetskommiten TK 282

Industrikonsult Syd
Gränumsdalsvägen 60-32
293 93 Olofström                                                                                          

0708-762222